Steun de Voedselbank  

 

 

2006 – 2016

 

Op 01 maart 2006 is de Stichting Voedselbank Noordenveld opgericht, in mei 2006 gevolgd door Leek. In overleg met de Centrale Voedselbank is besloten, dat Leek een uitgiftepunt van de Voedselbank Noordenveld zou worden. In de loop der jaren bleek dat de naamgeving niet altijd duidelijk was. Nu we het tienjarig bestaan mogen memoreren, is besloten de naam te wijzigen in:

 

Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek

 

Het kantoor van notarissen Holland & Van der Woude werd bereid gevonden hieraan belangeloos mee te werken.
Voor onze cliënten, sponsoren en medewerkers verandert er niets. De uitgiftepunten in Roden en Leek blijven, de voortgang van het uitgiftepunt Norg, twee jaar geleden gestart, is afhankelijk van het aantal cliënten aldaar


Wat wel verandert is het secretariaats- en e-mail adres.

 

Secretariaat: Kanaalstraat 68a
9301 LT Roden
Telefoon voedselbank 06-50283081
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kamer van Koophandel nummer 04080871
Bankrekening NL54RABO01177.36.228
t.n.v. Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek
Aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

 

De afgelopen 10 jaar hebben wij met dank aan heel veel sponsoren en gevoerde acties veel mensen mogen voorzien van een voedselpakket. Wij kunnen alleen maar hopen, dat zolang het nodig is, wij ons fantastisch werk voort kunnen zetten.