Steun de Voedselbank  

 

 
Goede actie van de Rotaryclub Groningen-West 
 
 
Op 6 juni jl. heeft Jan Peter Kroes, de voorzitter van het bestuur van de Voedselbank, een cheque van € 17.500 in ontvangst genomen bij de Rotaryclub Groningen-West. Dit geweldige bedrag is de opbrengst van de Leekstermeerwandeltocht die op 20 mei heeft plaatsgevonden.
 
                                              
                
 

Deze wandeltocht werd voor de twaalfde keer georganiseerd door de Rotaryclub, die had besloten de opbrengst te bestemmen voor een nieuwe koelauto voor de voedselbank. De cheque werd overhandigd door Johan Hektor, voorzitter van het organisatiecommite.
 
 
                                                    
 
 
Een buitengewoon goede actie van de Rotaryclub!  
 
          Hartelijk dank!